El grupo municipal Agroma Sober viene de presentar a través de las concejalas Paula Vázquez Verao y Samanta Fernández Cortés, una moción relativa a los cortes de suministro eléctrico al paso de la borrasca ‘Fabien’ en torno al 21/22 de diciembre. Al final de su exposición de motivos, Agroma Sober pone de manifiesto que «non se debe normalizar unha situación na que o rural quede máis de 24 horas sen suministro eléctrico, pois non somos cidadanía de segunda clase». Por tal motivo piden al Pleno de la corporación que acuerde sus seis propuestas:

«Fornecer apoio dende o Concello de Sober para facilitar as reclamacións e/ou compensacións ás persoas afectadas polos cortes no suministro eléctrico».

«Trasladar dende o Concello de Sober perante o Instituto Galego de Consumo, de ser viable, unha demanda colectiva polo mal servizo das compañías eléctricas, tanto pola tardanza na solución dos cortes de suministro como polo pésimo servizo de atención telefónica».

«Esixir á empresa a sustitución ou arranxo do transformador Rigueiro 2 para evitar que siga dando problemas».

«Esixir á empresa un protocolo de actuación ante situacións deste tipo que eviten tantas horas de corte do suministro».

«Trasladar á Xunta que informe do expediente informativo a Gas Natural -ahora Naturgy- supostamente motivado en 2017».

«Trasladar á Xunta que establecer normativamente o dereito das persoas consumidoras e usuarias a seren atendidas en galego polas empresas que prestan servizos ou subministran bens en Galiza, con independencia da situación da súa sede social, establecendo, para os servizos de atención telefónica, que o tempo máximo de chamada en espera da clientela na opción de galego nunca sexa superior ao disposto para o castelán».

PDF: Descarga el escrito de moción, pinchando aquí

Publicidad