Compartir
Publicidad

El concejal-portavoz de C@urel Vigo, Óscar Carrete Lage, viene de denunciar que la Xunta de Galicia, se olvida una vez más de O Courel, ahora en el nuevo Plan de transporte.

«Vendo o novo plan de transporte e os novos contratos que a Xunta ten previsto adxudicar a finais do 2019. E lendo este novo plan, que está ainda en borrador; vemos necesario ter unha liña de transporte publico no noso Concello. Xa o pediamos na mócion presentada no 2016, e outra no 2018 que presentou o PSOE e que foi aprobada por unanimidade. No Courel precisamos con urgencia una ruta de transporte público que nos una cos concellos colindantes (Pedrafita e Quiroga)».

Desde C@urel Vigo, señalan que no pueden quedar fuera de nuevo tal y como la Xunta ha previsto y viendo el borrador de las rutas que va a subvencionar (porque no son rentables pero sí necesarias). En el ‘pantallazo’ del mapa que ilustra esta información, «ve se claramente que nin unha sola ruta pasa polo noso Concello», sostiene Óscar Carrete.

Como ya hicieron, por medio del grupo de En Marea, en el Parlamento Gallego, presentaran de nuevo unas enmienda a este borrador para que sí se incluya a O Courel en este plan. «E nos deixen de recortar servizos básicos para nós»

«Xa que tanto nos bombardean que é a lexislatura do rural, terá que ser sobretodo para o rural máis doido demográficamente e non só para ese rural que lle interesa o Partido Popular de subvencións a fillos de Conselleiras e empresas amigas»