Compartir
Publicidad

La Agrupación Socialista de Chantada avanzó que registró una moción, que será debatida en la próxima sesión plenaria, con la que reclaman mejoras en los servicios públicos del rural de la villa. Concretamente demandan crear una Comisión de estudio de los núcleos rurales del Ayuntamiento de Chantada para evaluar las necesidades más extremas para llevar a cabo obras de redes de saneamiento y traídas de agua. En esa línea piden que se refleje en los presupuestos alguna de estas obras, según las conclusiones obtenidas en esa Comisión.

El grupo socialista de Chantada también incluye en esta propuesta la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Chantada al convenio firmado entre AMTEGA y la FEGAMP para la mejora de cobertura de comunicaciones móviles en medio rural. Así como reclamar a la Xunta y al Gobierno del Estado mejoras en las comunicaciones de fibra óptica en las diferentes parroquias del Ayuntamiento de Chantada.

La portavoz del grupo socialista de Chantada, Raquel López remarcó que «temos a firme idea de que unha sociedade que avanza e progresa non pode deixar de lado o seu medio rural e os seus habitantes, pese ás dificultades e ós retos que a nosa particular situación nos ocasiona, coma, por exemplo, o atroz despoboamento que sufrimos».

Saneamiento y cobertura móvil

Los socialistas se muestran «preocupados por esta problemática e ante o desolador futuro que se presenta neste eido, presentabamos diferentes medidas no noso programa electoral para tentar paliar a situación e, do mesmo xeito, recoller moitas das reivindicacións que os veciños nos facían chegar. Parece incomprensible que en pleno ano 2020 a meirande parte dos núcleos rurais do noso concello permanezan sen rede de saneamento e sen traídas de auga, véndose obrigados a abastecerse da auga de pozos particulares durante épocas de seca cada vez máis recorrentes e longas. Outra das preocupacións que os poucos mozos e mozas que hoxe viven no noso rural nos comunican é a falta de accesos dignos a internet e mesmo a cobertura móbil. No mundo no que vivimos, a falla dun servizo coma este condiciona de xeito determinante o futuro de quen se plantexa asentarse, investir e desenrolar calquera tipo de actividade nas nosas parroquias».

La portavoz del grupo socialista de Chantada, Raquel López. Foto | REMITIDA

Sober, como ejemplo

Además, destacan otras ambiciosas iniciativas, como las llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Sober, «gobernado pola mesma cor política que o de Chantada», que se dispone a dotar de fibra óptica todas sus parroquias en el presente año.

Chantada tiene futuro

La portavoz socialista, advierte que «dende o PSdG-PSOE de Chantada somos conscientes de que dotar destes servizos a todos os nosos núcleos rurais leva tempo, e debe realizarse de xeito paulatino. Por iso pensamos que os acordos que plantexamos nesta moción son realistas, e executalos e levalos a cabo é factible, e ao mesmo tempo demostraría que podemos comezar a dar os pasos dirixidos a fortalecer e mellorar os servizos públicos das nosas parroquias. E por suposto, suporían un paso fundamental para vivir e traballar no rural de Chantada, porque creemos que a nosa vila ten futuro», resumió.

PDF: Descarga el escrito de Moción, pinchando aquí