Compartir
Antón Sánchez, esta mañana en el Parlamento. Foto | REMITIDA
Publicidad

El Grupo Común da Esquerda instó al Gobierno de la Xunta este miércoles a que cumpla el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralización de las obras del parque eólico de la Serra do Oribio. En una iniciativa defendida en el Pleno del Parlamento, el portavoz Antón Sánchez rechazó el modelo eólico del PP, basado en «seguir saqueando Galicia», y propuso avanzar cara otro más democratizado y respetuoso con el país.

En su intervención, Sánchez criticó que «a cacicada que fixeron é paradigmática de como actúan en todo o país para favorecer os amigos». Así cuestionó que la Xunta haga todo con todas las garantías, «por iso o TSXG suspendeu provisionalmente o parque eólico do Oribio. Meteron con calzador unha declaración de impacto ambiental obsoleta, que cando se actualice vai anular o parque. Vostedes apostan por un modelo colonial, pero é o momento de desenvolver outro modelo que sirva para crear riqueza».

Antón Sánchez ahondó en que es necesario «camiñar cara a pequena produción, a xeración distribuída e unha participación social maior. Precisamos ter un plan para un desenvolvemento moito menos agresivo cos valores culturais, ambientais e con retorno social, e planificar tamén a industria asociada ao desenvolvemento de tecnoloxía propia, para crear moito máis emprego e de máis calidade do que se crea só na producción». Frente a esto, reivindicó que «non podemos seguir con esta carreira de inzar o país con eólicos dun xeito no que se producen fortes impactos e os beneficios voan fóra de Galicia. Éste é o modelo que favorece ás eléctricas, aos bancos e fondos voitre».

De este modo, incidió en que la propuesta del Grupo Común da Esquerda, rechazada con los votos en contra del PP, «non é nada revolucionario en Europa. Ao contrario, o que demandamos é o modelo que propugna a Directiva Europea 72/2009».

Según apuntó Sánchez, «ese é o modelo do interese xeral, sostible e viable. Viable polas características dun país coa poboación diseminada, e cunha rede eléctrica igualmente estendida, e necesario por ser imprescindible o cambio de modelo enerxético, a redución da dependencia, a preservación da paisaxe, do patrimonio e a biodiversidade, e por ser un mecanismo de produción de rendas no rural para frear a tendencia ao abandono actual».