Compartir
El concejal-portavoz socialista, Eladio Fernández.
Publicidad

Los socialistas de Sober exigen al Ayuntamiento que dote al municipio de un servicio que atienda las necesidades de los mayores no dependientes. El pleno de la Corporación municipal aprobó por unanimidad una iniciativa del PSOE para que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de implementar una prestación que cubra las carencias reales de atención en el municipio.

El concejal-portavoz socialista, Eladio Fernández, explicó que en Sober «contamos cunha residencia que está centrada en persoas que precisan dunha atención asistencial ás 24 horas do día, pero non temos ningún servizo para persoas non dependentes».

«É necesario un servizo que se axuste á realidade deles e facendo posible o desenvolvemento dunha vida máis independente, activa e saudable, preto dos seus fogares. Con esta nova prestación evitaríamos que veciños de Sober teñan que ir a concellos limítrofes para que sexan atendidos ao tempo que xeraríanse novos empregos cos profesionais sanitarios».

Eladio Fernández subrayó que «habería que valorar o modelo de asistencia segundo a demanda, se é máis necesario un centro de día, pisos tutelados, unha casa do maior…, pero os nosos maiores teñen dereito a que sexan atendidos tendo en conta as súas condicións físicas e mentais. O que non podemos facer é obrigalos a ir a unha residencia porque non hai outra alternativa porque iso prexudica gravemente a súa calidade de vida», remató.