Situación actual del parque Doctor López Suárez, a partir de las 18:30 horas. Foto | REMITIDA

Esperta Monforte! anuncia mediante un comunicado de prensa, que pedirá en el próximo pleno de la Corporación que el Gobierno local mejore la iluminación del parque Doctor López Suárez.

A su vez que recuerda que el 20 de noviembre fue un día importante para la infancia: se celebra el Día Universal de la Infancia desde 1954. También se celebra ese día el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959. Y además es el día en que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, siendo este el más universal de los tratados internacionales, y que precisamente en su artículo 31 reconoce el «dereito do nen@a ao descanso e ao lecer, ao xogo e ás actividades recreativas propias da súa idade, e a participar libremente na vida cultural e nas artes».

La concejal-portavoz de esta formación política Maribel García, señala que «temos que felicitar ao Concello en primeiro lugar, pois recentemente foi anunciado que 4 dos parques infantís da nosa vila, contarán proximamente con xogos adaptado, o que previrá exclusións e favorecerá a integracións dos nenos/as con diversidade funcional. Dende o noso grupo municipal non podemos máis que aplaudir por esta medida e animalos a que sigan traballando nesta liña».

Sin embargo no todo es tan positivo en lo que al estado de los parques infantiles se refiere, «pois temos constancia -adjuntan unas fotografías que así lo demuestra- que no parque do Doutor López Suárez levan tempo nunha situación de total escuridade, especialmente dende que se produciu o cambio horario».

«Non entendemos -prosigue Maribel García– como un parque infantil pode estar totalmente a escuras un día calquera ás 18:30 horas, hora na que moitos nenos/as adoitan acudir ao parque despois de facer as tarefas escolares. As luces da pista polideportiva, se ben funcionan, son claramente insuficientes, e a todalidade das farolas que deberían iluminar a zona de xogos infantís ou ben están avariadas, ou non se encenden, deixando esa zona na máis absoluta penumbra».

Por estas razones, este grupo municipal pedirá en el próximo pleno, a través de un ruego, que el equipo de Gobierno local mejore la iluminación del parque del Doctor López Suárez, ubicado en la zona de la Estación, «ampliando o número de luminarias da pista polideportiva e a súa potencia, e arranxando ou encendendo -según proceda- as farolas da zona verde e de xogos».

Publicidad