Compartir
Situación actual del parque Doctor López Suárez, a partir de las 18:30 horas. Foto | REMITIDA
Publicidad

Esperta Monforte! anuncia mediante un comunicado de prensa, que pedirá en el próximo pleno de la Corporación que el Gobierno local mejore la iluminación del parque Doctor López Suárez.

A su vez que recuerda que el 20 de noviembre fue un día importante para la infancia: se celebra el Día Universal de la Infancia desde 1954. También se celebra ese día el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959. Y además es el día en que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, siendo este el más universal de los tratados internacionales, y que precisamente en su artículo 31 reconoce el «dereito do nen@a ao descanso e ao lecer, ao xogo e ás actividades recreativas propias da súa idade, e a participar libremente na vida cultural e nas artes».

La concejal-portavoz de esta formación política Maribel García, señala que «temos que felicitar ao Concello en primeiro lugar, pois recentemente foi anunciado que 4 dos parques infantís da nosa vila, contarán proximamente con xogos adaptado, o que previrá exclusións e favorecerá a integracións dos nenos/as con diversidade funcional. Dende o noso grupo municipal non podemos máis que aplaudir por esta medida e animalos a que sigan traballando nesta liña».

Sin embargo no todo es tan positivo en lo que al estado de los parques infantiles se refiere, «pois temos constancia -adjuntan unas fotografías que así lo demuestra- que no parque do Doutor López Suárez levan tempo nunha situación de total escuridade, especialmente dende que se produciu o cambio horario».

«Non entendemos -prosigue Maribel García– como un parque infantil pode estar totalmente a escuras un día calquera ás 18:30 horas, hora na que moitos nenos/as adoitan acudir ao parque despois de facer as tarefas escolares. As luces da pista polideportiva, se ben funcionan, son claramente insuficientes, e a todalidade das farolas que deberían iluminar a zona de xogos infantís ou ben están avariadas, ou non se encenden, deixando esa zona na máis absoluta penumbra».

Por estas razones, este grupo municipal pedirá en el próximo pleno, a través de un ruego, que el equipo de Gobierno local mejore la iluminación del parque del Doctor López Suárez, ubicado en la zona de la Estación, «ampliando o número de luminarias da pista polideportiva e a súa potencia, e arranxando ou encendendo -según proceda- as farolas da zona verde e de xogos».