Compartir
Publicidad

Esperta Monforte! solicitará que no se apruebe el nuevo reglamento de Protección Civil presentado por el Ayuntamiento de Monforte tras detectar carencias de tipo legal así como en los tiempos en que fue tramitado «posto que estabamos en parón administrativo e sen consultar a actual organización de protección civil».

Esperta Monforte! registrará esta semana en el Ayuntamiento una solicitud para que no se apruebe este reglamento sin aprobar previamente el Plan Normativo y se haga debidamente una consulta previa; «en todo caso, que se revise a redacción esaxerada de ‘tódalas’ e ‘sempre’ do artigo 8 do Regulamento proposto».

Artículo 8 del nuevo Reglamento

Esta es la interpretación que hace Esperta Monforte! del artículo 8 del nuevo Reglamento que se pretende aprobar:

«Indo ao contido do Regulamento, o artigo 8 di que tódalas actuacións da Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil serán sempre autorizadas e coordinadas, e se é o caso, dirixidas pola Alcaldía. Que poderío! Non se entende ante iso que farán o Presidente e a Xunta Directiva da Agrupacion».

«Pode parecer que o que aquí se critica sexa o que di o artigo 27.2.d) da Lei 5/2007, de Galicia, pero este refírese aos recursos afectados ao plan municipal activado e ademais é un artigo para municipios de máis de 20.000 habitantes, que non é o caso de Monforte, que tampouco ten plan algún en vigor».

«Haberá que estar ao xenérico do artigo 10 da Lei 5/2007. O Alcalde ė autoridade máxima sen necesidades de tanto acaparamento regulamentario». «Tódalas actuacións? Sempre? Ė como se para poñer unha multa a Policía Local tivese que autorizalo o Alcalde de forma concreta, obviando ao propio xefe do Corpo e ao garda actuante, e non esquezamos que Protección Civil ten máis autonomía neste senso que a Policía Local».