José Tomé Roca presenta la composición del Gobierno provincial

1329
0

El presidente de la Diputación, José Tomé, acompañado de diputadas y diputados del grupo provincial socialista, presentó ayer viernes la composición del Gobierno de los próximos cuatro años, planificado, subrayó, «para ser o máis útil posible á provincia, a través dos Concellos e do tecido asociativo». Así, la estructura y designación de áreas de actuación tienen como objetivos fundamentales «responder coa máxima eficacia ás necesidades dos Concellos e dos veciños e veciñas e impulsar o desenvolvemento da provincia a través do reequilibrio e a cohesión social e territorial».

Tomé definió al grupo de diputados y diputado socialistas como «un equipo sólido, cunha longa experiencia na gobernanza e xestión da administración pública na que acadamos resultados moi positivos nos nosos respectivos cometidos, e, sobre todo, temos moita iniciativa e ganas de traballar pola provincia con honestidade, eficiencia, diálogo, transparencia e proximidade á cidadanía».

Además de las funciones propias de la Presidencia, como dirigir el Gobierno y la Administración, representar a la Diputación o convocar y presidir los Plenos, entre muchas otras, José Tomé Roca asume el área de Gestión Territorial, que incluye las materias de Vías y Obras, Parque Móvil y Unidad de Proyectos. El presidente tomó esta decisión, segundo explicó, porque, «ademais de coordinar e dirixir o Goberno, quero implicarme directamente na xestión para impulsar e garantir o reequilibrio social e territorial do que falaba. É unha cuestión á que lle vou prestar total empeño e dedicación, non só establecendo este obxectivo como directriz transversal en todo o Goberno, senón dirixindo a área de Xestión Territorial, tal e como fixen no pasado mandato no Concello de Monforte, e parece que deu bo resultado».

Las restantes áreas son las siguientes:

Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. Pilar García Porto será la Diputada responsable, y también será, como ya anunció el miércoles el Presidente, la portavoz socialista del Gobierno. Después de 8 años asumiendo distintas responsabilidades en la Diputación, la diputada «coñece perfectamente esta casa e a súa xestión, ademais de ser técnico especialista en Hostalería e Turismo», indicó José Tomé.

Área de Promoción Económica e Social. Estará al cargo de Pablo Rivera Capón, «unha persoa que igualmente acumula xa unha dilatada experiencia de xestión tanto no ámbito privado como público, e nesta institución, en diversos eidos relacionados coa delegación que agora vai asumir», señaló el presidente. Esta área lleva aparejadas las materias de Proyectos Europeos, Innovación y TIC, s, Transparencia, Empleo y Bienestar Social.

Área de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. De esta competencia se seguirá ocupando, como en el último mandato, Mayra Gómez Bermúdez «pola súa formación académica», explicó Tomé, «pola súa traxectoria, e porque as cousas cando van ben e funcionan, non hai que cambialas. Este é un exemplo».

Área de Participación Cidadá. El presidente decidió dedicarle un área específico a esta materia porque «lle queremos dar un protagonismo singularizado á comunicación directa coa veciñanza». De ella se ocupará Roberto García Pernas, «unha persoa que polo seu perfil persoal e profesional creo que pode impulsar a participación da cidadanía e establecer así unha relación bidireccional Deputación-veciñanza, veciñanza-Deputación», añadió.

Área de Muller e Igualdade. Como recoge el pacto de gobierno, explicó el presidente, el impacto de género estará presente en todas las acciones que se realicen desde la Diputación, pero además la igualdad tendrá un área con un peso específico en el Gobierno, que dirigirá María Loureiro García, «unha persoa comprometida coa necesidade de concienciar e impulsar accións para avanzar cara a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres, unha base fundamental para acabar coa lacra da violencia de xénero».

Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos. El responsable de este eje estratégico de la acción de la Diputación será Xosé María Arias, «un moi bo coñecedor das necesidades dos Concellos pola súa dilatada traxectoria como Alcalde e tamén como Deputado provincial. Por iso saberá impulsar medidas que axuden aos Concellos a garantir a prestación integral e axeitada de servizos públicos ós veciños e veciña», indicó José Tomé.

Área de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. Ana González Abelleira será la encargada de dirigir esta área. «Pola bagaxe de coñecemento na administración municipal que lle proporcionou a súa xestión como Concelleira poderá contribuír á modernización e innovación da Deputación e dos concellos da provincia a través da formación continua e de calidade dos empregados públicos, así á educación pública de calidade e de excelencia, e á implementación da economía do coñecemento», afirmó Tomé.

Área de Medio Ambiente. José Luis Raposo, explicó el presidente, «unha persoa coñecidamente comprometida co desenvolvemento territorial, asume a tarefa de seguir promovendo que a inmensa riqueza medioambiental coa que contamos na provincia se converta en oportunidades económicas que xeren emprego e asenten poboación, ademais de velar pola protección e conservación dos espazos naturais propiedade da Deputación».

Área de Recursos Sostibles. Roberto Fernández Rico estará al frente de este área, centrada en la gestión e impulso del Centro de Recría y la finca Gayoso Castro, y la finca del Pazo de Tor. Con la creación de este área, que no existía, argumentó José Tomé, «damos un tratamento singularizado a estes importantes recursos co fin de convertelos nun referente e nun elemento tractor para o sector primario de Lugo».

Junta de Gobierno, Pleno y comisiones informativas

Por lo demás, el presidente informó de que la Xunta de Gobierno estará formada por 9 diputados. Además de por su persona, integrarán este órgano: Tareixa Antía Ferreiro Tallón, Pilar García Porto, Pablo Rivera Capón, Mayra García Bermúdez, RobertoFernández Rico, Xosé María Arias Fernández, José Luis Raposo Magdalena y Mónica Freire Rancaño.

Se crearán dos Comisiones Informativas, dentro del objetivo de «simplificar o funcionamento da Corporación facéndoo máis efectivo e dinámico», señaló Tomé. Serán la Comisión General de Asuntos del Pleno y la de Economía, Recaudación, Hacienda y Especial de Cuentas, que presidirá el presidente y tendrán 3 integrantes del grupo provincial del PP, 3 del PSOE y 1 del BNG.

Por otra parte, se mantienen la periodicidad y la hora de las sesiones comunes del Pleno –los últimos martes de mes, a las 11:00 horas- y de las Juntas de Gobierno -el viernes de cada semana, a las 11:00 horas-.

Con respeto a las áreas que gestionará el BNG, el presidente señaló que serán los diputados nacionalistas los que darán cuenta de su organización interna por respeto a la autonomía de gestión de cada grupo que conforma el Gobierno. Las competencias que asumen son: Deportes, Artesanía e Deseño, Memoria Histórica, Medio Rural, Mar, Mocidade, Cultura, Patrimonio Histórico e Normalización Lingüística.

Publicidad