Compartir
Publicidad

La Asociación Vecinal de O Saviñao, viene de dirigir a la Alcaldía de O Saviñao y a la Corporación Municipal con la intención de solicitar la adquisición de la antigua Casa Sindical ubicada en la calle Mendez Nuñez de Escairón. La Consellería do Medio Rural es la titular del edificio actualmente valorado en unos 60.000 euros, muy lejos de la cifra que pedía hace unos años ( 240.000 euros), es pues un buen momento para plantearse la compra ya que el Ayuntamiento presenta en la actualidad un superavit económico, «polo que esta cifra é perfectamente asumible para as arcas municipais», señalan desde la asociación vecinal.

El edificio de los antiguos sindicatos es una construcción de cantería de principios del siglo XX, ubicado en las cercanías de la Devesa de Escairón, «co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio», añaden.

Esta construcción está catalogada como patrimonio civil en el PXOM con la ficha AC-212 y su adquisición incrementaría el patrimonio municipal. El edificio actual de dos plantas tiene capacidad suficiente para albergar en su interior diversas salas y variadas actividades, por lo que la asociación considera distintas posibilidades de uso en el caso de ser municipalizado:

«A planta baixa podería adicarse a Local da Xoventude, unha vella reivindicación que nunca tivo resolución e que trouxo como consecuencia a deambulación das múltiples xeneracións de xóvenes polos bares ou á intemperie por non contar cun lugar de reunión».

«Poderíase asemesmo baraxar a posibilidade de ubicar nesa ampla planta baixa un Centro de Día para uso e desfrute dos nosos maiores, outra importante carencia de servizos do noso concello. Aínda que para esta actividade a asociación contempla mais idónea a remodelación do edificio de enfronte do antigo ambulatorio, unha vez que remate a construcción do novo centro de saúde».

«A planta superior podería distribuirse en varios locais para cesión ó diverso tecido asociativo do municipio para a realización das súas actividades, xa que a día de hoxe non hai posibilidade física de facilitar este dereito recollido no ROF e na LRBRL. Son varias as asociacións que non dispoñen dun local : os cazadores, a Asociación do Cabalo, as mulleres rurais, ou mesmo a nosa Asociación Veciñal do Saviñao» .

Por todos estos argumentos solicitan de la Alcaldía y de los partidos políticos integrantes de la Corporación Municipal el debate en una sesión plenaria ante la oportunidad y necesidad de la adquisición de este inmueble «para uso do conxunto da sociedade do Saviñao e dos diversos colectivos asociativos», remata el escrito