Vicente Vázquez Vázquez, responsable local de CIG-Saúde en el hospital comarcal de Monforte, viene en denunciar que en la última OPE de facultativos cogió plaza en el servicio de admisión un médico de Vigo. «Este facultativo non chegou nunca a incorporarse o hospital de Monforte, concedéuselle unha comisión de servizo e marchou para Vigo». «Acto seguido sae convocatoria desta praza como reserva de praza. Dita praza cóllea outro facultativo que tampouco chega a pisar o noso hospital, sona todo un pouco raro, non?» se pregunta Vázquez.

Según la CIG-Saúde este facultativo se sustituyó hace casi dos años con un enfermero nombrado a dedo, sin ningún tipo de requisito ni proceso selectivo. «É decir estamos substituíndo un facultativo cun enfermeiro sin pasar ningún tipo de proceso selectivo»

La sección de Salud de la Confederación Intersindical Galega (CIG se acaba de enterar que otro facultativo que había se va a quedar en Lugo por un motivo personal con lo cual no tienen nada que decir. «O que si temos que denunciar é que se vai cubrir do mesmo xeito ca outra plaza». «É decir que se volve a cubrir outra plaza de facultativo con un enfermeiro e nomeado a dedo polo director do Distrito. Outra vez sin ningún tipo de transparencia e sin pasar ningún tipo de proceso selectivo».

«E por último, para rematar a desfeita estas dúas persoas son contratadas, e decir non teñen plaza en propiedade, co cal se lles está blindando un contrato de por vida ata que a xerencia decida». «E ainda mais é un agravio comparativo para todo o persoal do hospital que ten a súa praza xa que non poden acceder a estas prazas de ningún xeito, nin a través de acomodos internos, nin por medio dun proceso selectivo».

Por todo esto es por lo que CIG-Saúde Monforte denuncia «os dedazos que se están a producir neste hospital».

Publicidad