La Administración autonómica apoyó en el último año a 909 empresas lucenses a través de diferentes programas de ayudas que permitieron movilizar en la provincia de Lugo inversiones por valor de 140,2 millones de euros. El delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, hizo balance de las aportaciones concedidas en 2018, que sumaron 42 millones de euros. «A Xunta é con moita diferenza a Administración que máis está a investir e máis se está a preocupar pola saúde do tecido produtivo da provincia de Lugo», destacó Balseiro, «destinando fondos a impulsar a actividade e mellorar a competitividade das nosas empresas».

El delegado apuntó que en la provincia de Lugo, «a Xunta presta especial atención a todas aquelas empresas que, dun xeito ou doutro, están relacionadas cos nosos sectores primarios e que son capaces de darlle valor engadido e saída á produción dos nosos gandeiros, agricultores e pescadores, que son un piar fundamental na economía lucense».

Peso específico del Medio Rural

El sector agroganadero tuvo un peso específico dentro del conjunto de las iniciativas respaldadas por el del Gobierno gallego. La Consellería do Medio Rural concedió 34,4 millones de euros en aportaciones a 562 empresas, que comprometieron inversiones por 110,5 millones de euros, con especial atención a los planes de mejora de explotaciones y a las empresas alimentarias, de comercialización y transformación de los productos agrícolas y ganaderos.

Al mismo tiempo, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) otorgó 154 aportaciones por valor de 2,7 millones de euros a través de los diferentes programas que tiene en marcha para facilitar los procesos de creación, consolidación o crecimiento empresarial, fomentando la movilización de 10,7 millones de euros.

Balseiro destacó también los fondos destinados al sector del mar, «outra das locomotoras económicas da provincia», que, según explicó, recibió 2,5 millones de euros en aportaciones a 17 empresas para invertir 15,5 millón de euros. Asimismo, la Consellería de Economía, Empleo e Industria benefició en total a 152 empresas mediante los planes de apoyo al sector minero y otras líneas de ayuda como las destinadas a pymes de nueva creación, a mejorar la eficiencia energética o a implantar energías renovables, entre otras (las aportaciones sumaron 1,9 millón de euros y el capital movilizado es de 3 millones de euros).

Paralelamente, el programa de mejora de infraestructuras hoteleras de la Consellería de Cultura e Turismo llegó a 11 empresas luguesas con ayudas por valor de 169.000 euros, y otras 13 fueron beneficiarias de 134.000 euros en aportaciones del Plan Emega de Igualdade, que depende de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

«O goberno gallego, –subrayó Balseiro-, non escatima esforzos á hora de colaborar con empresarios e comerciantes asentados na provincia de Lugo, que cada día se esforzan porque o seu negocio saia adiante, para contribuír a que podan mellorar a súa competitividade e favorecer que continúen a xerar riqueza, crear postos de traballo e axudar a fixar poboación na zona rural».

Publicidad