Hospital Comarcal de Monforte

El BNG viene de presentar en el Parlamento Gallego una iniciativa para que se resuelva esta situación lo antes posible. Según indican desde la formación nacionalista de O Saviñao, a través de su portavoz Antía Nieves Rodríguez, -en la imagen- «existe moita preocupación entre a cidadanía pola situación e perspectivas da sanidade pública, tanto do noso concello como da Área Sanitaria á que pertencemos», se están refiriendo al Hospital Comarcal de Monforte.

Para el BNG, «nos últimos anos estamos observando e sufrindo un deterioro dos servizos públicos, incremento das listas de espera, derivación a centros privados concertados, etc». Todo esto acompañado y, en parte, motivado por la reducción de gasto sanitario público y la reducción de recursos correspondiente.

Una espera de 15 meses

«Na actualidade, as nenas e nenos do Saviñao tardan máis de 15 meses para que os citen na consulta de oftalmoloxía do Hospital Comarcal», denuncia la concejal-portavoz del BNG en el ayuntamiento de O Saviñao, Antía Nieves Rodríguez, «carecemos dunha cobertura básica para o desenrolo das nosas fillas e fillos, xa que detectar os problemas de visión canto antes é fundamental nestas idades»

«Desde o BNG do Saviñao -prosigue Nieves Rodríguez- cremos que son intolerábeis a falta de medios e de recursos sanitarios que se están a producir, polo que lle demandamos á Consellaría de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde que reforce o servizo de oftalmoloxía do Hospital Comarcal de Monforte no menor tempo posible, para garantir o dereito a unha atención sanitaria imprescindible para os nosos nenos e nenas do Saviñao»

PDF: Pregunta para su respuesta oral en Comisión, del BNG, sobre las listas de espera en el Hospital Comarcal de Monforte

Publicidad