Compartir
Publicidad

El Bloque Nacionalista Galego expuso esta mañana las iniciativas que defenderá en el Congreso de los Diputados para la reforma del actual marco de financiación local, que supone un agravio para los municipios gallegos. Según expuso la candidata nacionalista, Olalla Rodil, «os concellos galegos reciben 50 euros menos que a media do Estado, a pesar de que a realidade demográfica e territorial esixe un maior investimento público».

En términos per cápita, cada ayuntamiento gallego recibe 209 euros por habitante frente a los 259 euros de promedio estatal. La situación se agudiza en el caso de las siete grandes ciudades. A modo de ejemplo, Málaga recibe el mismo financiación del Estado, 230 millones de euros, que las siete grandes ciudades gallegas juntas, que suman 232,6 millones de euros, pese a que casi la duplican en población.

«Os nosos concellos padecen unha insuficiencia financeira estrutural e grandes dificultades para atender os servizos públicos. A isto engádense as limitacións do endebedamento e restricións do défice público marcadas na Constitución e na Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, que impuxo o aforro e a redución do gasto público como criterios no funcionamento dos concellos para favorecer a iniciativa privada», criticó la candidata nacionalista.

Contra de eso, Rodil expuso que el BNG «reclamará que Galiza teña competencia na distribución entre os concellos galegos para rematar coa actual discriminación, e se incorporen criterios propios para o reparto como o avellentamento, a dispersión poboacional e o reequilibrio territorial»

Agencia tributaria gallega

Frente a la sede de Hacienda en Lugo, a la vez que concejales y concejalas del BNG en el Ayuntamiento, Olalla Rodil apuntó también que la formación nacionalista reclamará para Galicia una Agencia tributaria gallega y un nuevo modelo de financiación basada en el concierto económico y la bilateralidad con el Estado.

AUDIO | Olalla Rodil

Trátase de que a Galiza recade todos os impostos e teña capacidade para decidir como os inviste, na perspectiva de poder desenvolver políticas sociais, de desenvolvemento económico autocentrado e de blindaxe de servizos públicos universais e de calidade», expuso Rodil.

«Os distintos gobernos españois elevaron a recadación incidindo nos impostos indirectos favorecer o gran capital e limitar o control das grandes fortunas, e adicar a recadación ao saneamento da banca mentras a poboación sufriu as consecuencias do deterioramentos dos servizos públicos», criticó la candidata nacionalista.