Un nuevo parque público en el barrio del Hospital Comarcal de Monforte

1116
0

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, dio a conocer hoy un nuevo proyecto de parque público para la ciudad, que según manifestó «estará ubicado na parcela que linda coa finca do Hospital Comarcal, coa rúa Corredoira, coa rúa Codesás e coa Ronda María Emilia Casas Baamonde». El primer paso dado por el Equipo de Gobierno local para poner en marcha este proyecto fue dado por el regidor municipal con el encargo «ós técnicos municipais, ó secretario xeral do Concello, ó técnico de Medio Ambiente é ó aparellador municipal, de elaborar os informes técnicos necesarios para iniciar o expediente que dea lugar á construción dun novo parque público, unha vez que estean realizados os trámites administrativos pertinentes».

Aprobación del proyecto en el Pleno Municipal de hoy

El alcalde informó de que el procedimiento para alcanzar estos objetivos de construcción del nuevo parque, se iniciará hoy mismo con la propuesta de la Alcaldía que se lleva a la aprobación del Pleno. En él, se aprobará la declaración de interés social de la parcela donde se pretende construir el nuevo parque.

Posteriormente, se iniciarán los trámites para la adquisición de los terrenos, que bien puede ser por mutuo acuerdo o bien por expropiación. Una vez adquiridos los terrenos se elaborará el proyecto constructivo que defina los detalles del nuevo parque. Y finalmente, se realizará la licitación para la adjudicación del proyecto, culminando todo este proceso con la realización de las obras en la nueva zona verde.

Carácter integral del nuevo parque público

Las características generales del nuevo parque público, en palabras del mandatario municipal «queremos que teñan un carácter integral para dar resposta a varias cuestións ó mesmo tempo, de tal xeito que vai incluír varias zonas de céspede, unha zona de xogos infantís, paseos peonís lonxitudinais e transversais, estará dotado de varios elementos biosaudables de ximnasia para maiores e finalmente contribuirá a paliar o déficit de estacionamento n zona do Hospital contando co aproximadamente 60 prazas de estacionamento para vehículos e tamén contará con estacionamentos para motos, para bicicletas e prazas para minusválidos».

La superficie de la parcela es de aproximadamente 6.212 metros cuadrados, una extensión muy importante y que viene a dar un servicio público del que carece esa zona de la ciudad. El coste estimado de estas obras de construcción del nuevo parque superan los 600.000 euros, repartidos en 10 apartados:

Movimiento de tierras, alrededor de 22.000 euros.

Escollera, aproximadamente 60.000 euros.

Vía estacionamiento y senda peatonal, alrededor de 129.000 euros.

Pintado y señalización, aproximadamente 3.500 euros.

Cierre perimetral, aproximadamente 11.000 euros

Iluminación, aproximadamente 45.000 euros

Ajardinamiento, alrededor de 136.000 euros

Área de juegos, incluido biosaludables, aproximadamente 177.000 euros

Mobiliario urbano, alrededor de 14.000 euros

Proyecto de seguridad y salud, alrededor de 9.000 euros

«O custe das obras haberá que engadir o que finalmente custe á adquisición dos terreos, que neste momento descoñecemos», señaló Tomé Roca. El mandatario municipal concluyó afirmando que «para min como alcalde e para o Equipo de Goberno que presido é unha satisfacción poder dotar a esta parte da cidade deste novo servizo público e que ademais contribúe a paliar o déficit de estacionamento que ten o Hospital Comarcal tanto para os veciños que van a consulta como os que van de visita. Para nós a atención ás persoas é un pilar fundamental da nosa acción de Goberno, e creemos que con esta obra contribuímos a mellorar os servizos e a calidade de vida de todos os monfortinos»

Publicidad