Hace un año, el BNG de Quiroga presentaba para aprobación por el pleno de la corporación municipal una moción para «o estudo, analise e solución de problemas da auga en Quiroga». La iniciativa fue desestimada con los votos en contra de los concejales del PP de Quiroga «e incluso desconsiderada por parte do alcalde, Julio Álvarez», apunta el concejal nacionalista, Xosé Manuel Fernández Montes. En aquel pleno ordinario de octubre de 2019 se vino a decir que el agua de la traída de Quiroga era excepcional, que los problemas de turbidez se reducían a dos o tres incidentes puntuales al año y que no le constaban quejas formales del vecindario. «Como anécdota, e facendo un ‘Palomares’, dirixiuse ao Pleno e dixo que a partir dese momento deixaríase de servir auga embotellada aos concelleiros e concelleiras asistentes aos Plenos, para servir auga da propia traída municipal». añade Fernández Montes.

«Un ano despois, veciños e veciñas de Quiroga están dándonos conta da persistencia e reiteración de problemas visibles nas condicións en que reciben a auga do subministro municipal. A turbidez, lonxe de desaparecer, vai a máis e a indignación dos veciños e veciñas tamén. Quéixanse de que teñen que mercar auga embotellada e que en moitos casos nin se atreven a lavar a roupa ou incluso ducharse», insiste el nacionalista.

Muchas viviendas recibieron agua turbia y lodosa a lo largo de este 2020, incidentes que aumentan con las lluvias, por mínimas que sean. «Este feito está a xerar preocupación e indignación entre a veciñanza do noso concello e todos sabemos que non se trata dun tema novo. Desde hai anos reiteradamente existe este problema en Quiroga e non vemos que se ‘colla o touro polos cornos’ para darlle unha solución estrutural e explicar eficazmente á veciñanza o que está acontecendo».

Como prueba de estas quejas vecinales, los nacionalistas están recogiendo firmas que avalan el malestar de muchos y muchas quiroguesas, vecinos y vecinas que esperan un reconocimiento público del problema y acción por parte del Gobierno Local para buscar soluciones y trabajar en esa dirección. De llegar a un nuevo escenario, de reconocimiento público del problema existente y de busca de soluciones para afrontarlo, el BNG de Quiroga ofrece su apoyo y trabajo para afrontar las mejoras necesarias de este servicio esencial para los vecinos de la localidad.

Así las cosas, el concejal del BNG de Quiroga, Xosé Manuel Fernández, se dirigió por escrito al equipo de gobierno municipal para solicitar que «o concelleiro de Servizos Básicos e Atención ao Cidadán, José Enríquez Álvarez, e o alcalde Julio Álvarez Núñez, expliquen publicamente á veciñanza o motivo das continuas incidencias de turbidez e baixa presión no subministro da auga municipal».

Asimismo pide que «o alcalde convoque unha reunión ou pleno extraordinario que reúna ao conxunto da corporación municipal para abordar o tema e valorar solucións estruturais e non amaños provisionais que poñan fin ás incidencias que está ocasionando o actual subministro de auga municipal».

Publicidad