La parlamentaria socialista Patricia Otero viene de presentar una batería de iniciativas parlamentarias para exigirle a la Xunta que garantice la continuidad de los paridoiros comarcales, señalando los de Monforte y Burela. La parlamentaria luguesa quiere que la Xunta aclare si extenderá el cierre del paridoiro de Verín a otros hospitales comarcales de Galicia. Otero alerta de que «este tipo de política» de cierre de servicios «supón unha ameaza para os hospitais comarcais, en concreto o de Monforte, que en 2018 rexistrou 318 nacementos, e o de Burela, con 350 bebés nados nese mesmo ano». Señaló que «no canto de gabarse por estes nacementos, a política da Xunta vennos a dicir que esta cifra é insuficiente» y sitúa sobre los paridoiros de Monforte y Burela «a ameaza de seguir o mesmo futuro que o de Verín».

La responsable socialista recuerda que el cierre del servicio en aquel centro hospitalario fue «fundamentado pola Consellería de Sanidade na perda de poboación e o descenso de nacementos». Añadió que esta política «levará a unha espiral negativa, provocando unha maior perda de poboación, xa que a retirada de servizos actúa como un elemento disuasorio á hora de fixar ou atraer xente ao rural».

Para Otero, este modelo «prexudica especialmente ás mulleres, ás que se lles quita a posibilidade de dar a luz no centro de referencia máis achegado», cuando entre los primeros síntomas de parto y el ingreso definitivo «poden pasar varios días». La Xunta convierte así la última etapa del embarazo «nun rosario de desprazamentos entre o domicilio e un hospital afastado, co impacto emocional, a molestia para a familia e o risco engadido para a saúde que implica».

Patricia Otero le reclama así a la Xunta «accións concretas para reverter a política de perda de servizos sanitarios no rural, coa adopción de medidas que permitan deseñar un mapa sanitario racional». Apunta que el servicio público «debe primar a igualdade na prestación de servizos en todo o territorio e contribuír así ao asentamento de poboación no rural».

Publicidad