Compartir
Publicidad

La diputada en el Parlamento de Galicia por el BNG, Olalla Rodil, -en la imagen- viene de recoger el testimonio de muchas familias de Lugo que denuncian que, actualmente, la falta de personal suficiente y un horario solo de mañana está provocando listas de espera y mermando la calidad asistencial que reciben las crianzas. «A falta de persoal e a infrautilización das instalacións están a obrigar ás familias a levar as súas fillas e fillos a clínicas privadas co correspondente sobrecuste económico que, en moitos casos, nin sequera poden afrontar», denunció Rodil.

«Hai que ter moi presente que a Atención Temperá é un servizo dirixido a menores de 6 anos, nenas e nenos con importantes trastornos no desenvolvemento que teñen dereito a recibir unha atención cento por cento pública e de calidade que lles garanta mellores condicións de vida e maior autonomía tal e como recolle o Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede galega de Atención Temperá» y eso, señaló la diputada nacionalista, «no Hospital de Lugo non se cumpre».

Así, desde el BNG señalan que existe una importante lista de espera en Logopedia y Terapia Ocupacional, de los servicios fundamentales de la Unidad. «A logopeda titular está en xubilación parcial anticipada, traballa os 5 primeiros días laborables de cada mes e os demais días cúbrense cunha persoa substituta, unha soa persoa é insuficiente para atender as necesidades que hai xa que existe lista de agarda».

Según Olalla Rodil «igual acontece coa terapeuta ocupacional que ten unha listaxe de espera de 20 persoas porque tamén, só hai unha e atende só de mañás». Esta situación está obligando a muchas familias a acudir a la privada para poder proporcionar a sus hijas y hijos la atención que necesitan pero aquellas madres y padres que no tienen recursos económicos suficientes «directamente están desesperadas».

Para acabar con esta situación desde el Bloque Nacionalista Galego instan a la Xunta de Galicia a que dote a la Unidad de Atención Temprana (UAT) con el personal suficiente en horario de mañana y de tarde «para aprobeitar todo o potencial das instalacións e garantir os dereitos das nenas e nenos a recibir unha atención pública e de calidade que lles permita mellorar a súa calidade de vida e gañar autonomía».