Compartir
Publicidad

La Asociación Veciñal de O Saviñao, se dirigió recientemente a la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia para preguntar por la idoneidad y el permiso concedido para una plantación de eucaliptos realizada en la parroquia de Piñeiró en el ayuntamiento de O Saviñao. Se trata de una parcela de mas de 5 hectáreas ubicada entre San Saturniño y Vilamor, en la que existe una plantación de unos 3 años de antiguedad realizada en un entorno de bosque caducifolio enmarcada en el área forestal VIII donde no se recomienda la plantación de eucalipto.

«Analizada a plantación en cuestión, atopamos datos suficientes para rexeitar este tipo de plantacións invasivas e adulteradoras da terra, nunha xeografía cuberta por unha flora autóctona ou espontanea de caducifolias e frondosas», señalan en su escrito, al que aportan varias imágenes y cuatro observaciones

*A parcela non está íntegramente plantada de eucalipto, conservando na zona S-O exemplos das caducifolias que testifican que esa era a vexetación imperante no recinto.

*Ó longo de toda a plantación brotan de forma expontanea multitude de quercus xa que, como se pode aseverar pola vexetación dominate no entorno da parcela, esta é unha amplia zona de frondosas autóctonas, o que por si só debería ser causa de impedimento para a plantación do eucalipto.

*A plantación está ubicada nunha zona denominada ‘Os Castros’ e aínda se aprecia unha parede ó sur e dous cumios os acrópoles.

*A plantación exténdese pegada literalmente á estrada local que comunica a Portela e Vilamor, sen manter a distancia de seguridade que recolle a Lei de Montes para evitar a propagación dos lunes.

GALERÍA DE FOTOS: Haz clic sobre las imágenes para ampliarlas

En el escrito dirigido al director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan Rodríguez, solicitan información acerca del permiso solicitado para esta plantación y sobre la concesión del mismo y la orden de retirada de la plantación de todos y cada uno de los pies de eucalipto, «coa intención de garantir a pervivencia e conservación do bosque autóctono de caducifolias e frondosas que predominan por todo territorio da área forestal VIII, esperamos impere o sentido común e sexan atendidas estas argumentadas peticións», rematan.