Por Chantada-CUP: «o alcalde promete unha autovía e non dá arranxado unha carrilleira»

1066
0

Para Por Chantada-CUP, -que estrena logotipo- el alcalde de Chantada dejó siempre su villa en un segundo plano frente los intereses partidarios, «lembremos como votaba en Lugo contra o canon de Chantada, e agora fachendea de xestión e promete unha autovía cando en oito anos non foi capaz de conservar decentemente as infraestruturas do Concello: promete unha autovía e non dá arranxado unha carrilleira»

Mediante un comunicado la formación política independientes viene de informar sobre la sesión extraordinaria del Pleno celebrada este pasado jueves 11 de abril, para aprobar de vuelta un millón de euros para suplementos de crédito y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Según de Por Chantada-CUP, se dio cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2018, «pola que sabemos que nas inversións reais ficaron 329.284.26 euros sen executar, a pesar do calamitoso estado de moitas infraestruturas; nas transferencias de capital outros 176.712.39 euros e un balance do exercicio de case un millón de desfase entre gastos e ingresos».

«Incumpriron a estabilidade orzamentar en 489.413.09 euros, a pesar de gastar 1.539.568.09 euros en amortización de débeda en 2018, e incumpriron o obxectivo da regra do gasto en 1.752.330,38 euros, a pesar de traer a este Pleno máis 600 facturas sen pagar do 2018 que totalizan 541.802,34 euros. Como consecuencia, temos que ir a un Plano económico-financeiro, ao tempo que seguimos no Plano de axuste».

«A débeda absorbe outros 383.918,35 euros (Suplemento de crédito 1/2019) totalizando xa por volta de 4.000.000 euros no que levamos de lexislatura e eternizándose un Plan de axuste que xa durou dúas lexislaturas».

«Aprobouse un Suplemento de crédito 2/2019 e un Recoñecemento extraxudicial de crédito 6/2019 por importe de 541.802.34 euros para pagar máis de 600 facturas, case un cento delas con reparos da intervención. Incúmprese a Lei de Contratos do Sector Público, abúsase do contrato menor, non se xestionan as nóminas dos traballadores municipais conforme á lexislación, alugueres sen contrato, non se dotan ben as subvencións e procédese logo ao pago de facturas directas, etc».

«Chantada atada de pés e maos con esta xestión nefastae un Goberno que non é o que o país do Faro merece», remata el comunicado de Por Chantada-CUP

Publicidad