La asociación veciñal de O Saviñao pide al Ayuntamiento que puje por el edificio de los antiguos sindicatos

588
0
Compartir
Publicidad

La asociación veciñal de O Saviñao, viene de dirigirse a la Alcaldía con la intención de solicitar la adquisición de la Casa Sindical de la calle Mendez Núñez, recordando que el 03 de febrero salió publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la subasta por la Consellería de Facenda e Administración Pública del edificio de los antiguos sindicatos. Dicha subasta tendrá lugar en el Edificio Administrativo de la Xunta en la Ronda da Muralla en Lugo el próximo 17 de marzo. La subasta pública parte de un primer valor de 103.000 euros, en segunda 88.000 euros y 72.500 euros en tercera.

«O edificio dos antigos sindicatos, denominado Lanca ou Campo da Virxe é unha construción de cantería de principios do século XX, ubicado nas proximidades da Devesa de Escairón, co que a súa adquisición por parte do Concello garantiría que nese solar non se constrúa en altura, aportando consenso urbanístico a esa zona de ocio. Dita construción está catalogada como patrimonio civil no PXOUM coa ficha AC-212 e a súa adquisición suporía un interesante incremento do patrimonio municipal», destaca en su escrito la asociación veciñal.

El edificio actual de dos plantas y 750 metros cuadrados por planta tiene capacidad suficiente para albergar en su interior diversas salas y variadas actividades, por lo que la asociación considera distintas posibilidades de uso en el caso de ser municipalizado:

«A planta baixa podería adicarse a Local da Xoventude, unha vella reivindicación que nunca tivo resolución e que trouxo como consecuencia a deambulación das múltiples xeneracións de xóvenes polos bares ou á intemperie por non contar cun lugar de reunión ou a súa marcha a Monforte ou Chantada, causando desarraigo e fuga da xoventude.

Poderíase asemesmo baraxar a posibilidade de ubicar nesa ampla planta baixa un Centro de Día para uso e desfrute dos nosos maiores, outra importante carencia de servizos do noso concello. Aínda que para esta actividade a asociación contempla mais idónea a remodelación do edificio de enfronte do antigo ambulatorio.

A pranta superior podería distribuirse en varios locais para cesión ó diverso tecido asociativo do municipio para a realización das súas actividades, xa que a día de hoxe non hai posibilidade física de facilitar este dereito recollido no ROF e na LRBRL. Son varias as asociacións que non dispoñen dun local : os cazadores, a Asociación do Cabalo, as mulleres rurais, ou mesmo a nosa Asociación Veciñal do Saviñao».

Dada la inmediatez de la subasta y el riesgo de que este edificio sea adquirido por un titular privado y particular, la asociación veciñal considera que «esta cifra perfectamente asumible para as arcas municipais, é a última oportunidade que terá o Concello de adquirir este ben patrimonial».

Por todos estos argumentos la asociación solicita a la Alcaldía a participación en la subasta para la adquisición de este inmueble para uso del conjunto de la sociedad de O Saviñao y de los diversos colectivos asociativos, para rematar pidiendo que «se actúe con responsabilidade e sentido de xestión da nosa colectividade»