Compartir
Foto | Monbus
Publicidad

Según manifiesta el concejal-portavoz de C@urel Vivo, Óscar Carrete Lage, «a Xunta non contempla transporte público regular no Courel», es la conclusión que saca tras la respuesta dada por la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, a una pregunta formulada desde C@urel Vivo a través de En Marea, a la Xunta de Galicia sobre el derecho que tienen los vecin@s de O Courel de tener un transporte público y regular.

«En xeral, nas liñas que presenten unha demanda excepcionalmente baixa, promoverase a implantación dese tipo de servizos (como se explica no documento base do Plan de Transporte Público de Galicia, que estivo sometido a información pública durante todo o mes de maio de 2018), de tal forma que os vehículos só circulen cando exista unha solicitude previa evitando, dese xeito, a circulación de vehículos baleiros polas estradas, cos conseguintes efectos positivos, tanto desde o punto de vista ambiental como do da seguridade viaria». Se añade en el escrito de contestación de la Xunta de Galicia

Para Óscar Carrete, «isto ben a demostrarnos unha vez máis o pouco que importamos ás administracións. Non pedimos máis dos servizos que teñen noutras zonas de Galicia. Merecemos que deputación e Xunta nos deixen de tomar o pelo e cumpran cas necesidades básicas do Courel»